Scoala Generala SANGER           
    
Istoria Scolii Generale Sanger

Şcoala Sânger este amintită prima dată într-un document din anul 1780, aflat în arhiva Mitropoliei Blajului, în care sunt înşirate localităţi din câmpia Transilvaniei, care au şcoli în limba română, printre care şi şcoala Sânger. In anul 1782, Gheorghe Şincai, care era director al şcolilor populare săteşti, acordă un sprijin material şcolilor din zona noastră, printre care şi şcolii din Sânger, putându-se afirma că şcoala a existat şi anterior acestor ani.
             In "Conspect general de nume şi pregătirea învăţătorilor din Cuprinsul diocezei ortodoxe din Ardeal" pe anul 1858 este cuprins ca învaţător,  Mihai Simion, cu gradul didactic -capabil- şi cu un efectiv de 29 elevi.
             Din Şematismul pe anul 1876, aflăm că era docente (învăţător) Basiliu Hădăreanu. In sensul hotărârilor luate de Conciliulu Provincialu Primu alu provinciei bisericesci greco-catolice Alba Iulia si Fagarasiu tienutu la anulu 1872, şcolile confesionale funcţionau cu două cicluri: cursul cotidian ("de toate zilele") la care participau toţi copiii cuprinşi intre 6 şi 12 ani, şi cursul de repetiţie la care erau obligaţi să participe copiii intre 12 si 15 ani, absolventi ai primului curs.
 Cursurile se predau de catre un singur învăţător în condiţii de simultaneitate în fiecare zi pentru ciclul cotidian şi duminica pentru ciclul de repetiţie. Invaţătorul era plătit de confesiunea locală şi era subordonat preotului local care era directorul şcolii.
             Pana in anul 1879, în afara de manualul de limba maghiară, toate manualele erau scrise în limba română şi de autori români. După această dată s-au introdus manuale traduse în limba română dupa manualele alcătuite de autori maghiari.
 Erau interzise orice manuale în care "e periclitată în vreo măsură oarecare ideea de stat maghiar". Toate manualele apărute ulterior fac abstracţie de referiri la istoria poporului roman.
             Sematismul veneratului cleru din 1880, menţionează că localitatea Sânger făcea parte din comitatul Mures-Turda, are registru matricol din 1850, şcoala construită din piatră, frecventată de un număr de 65 feciori şi fete iar în 1896 de 50 elevi, 27 "ficiori" si 23 fete.
 Sematismul pe anul 1900, menţionează ca şcoala din piatra a fost construită în anul 1868 fiind frecventata de un numar de 38 feciori si 37 fete.
             In arhiva protopopiatului din Luduş exista o adresă din anul 1908 prin care invatatorul Maxim Olteanu din Sanger este destituit din învăţământ pe motivul că "negleja instruirea elevilor săi in limba maghiară". La interventia Mitropoliei greco-catolice din Blaj este integrat din nou în învăţământ după câţiva ani.
 Tot în arhiva protopopiatului din Luduş se găseşte o adresă a Oficiului parohial din Sânger din anul 1907 prin care se mentionează ca preotul din sat a reuşit să adune suma de 2000 de coroane în fondul bisericii din care urma să se construiască şcoala. Deoarece o lege obliga satele ca sa mărească spaţiul şcolii, in 1907 sângerenii au încercat să repare şcoala veche cu cele 2000 de coroane, dar negăsind meşteri locali, lucrările nu puteau începe. In 1909 şcoala se afla tot în aceeaşi stare, dar prin contributia poporului au fost strânse 5673 coroane destinate construirii unui nou local de şcoală. In arhiva Protopopitului din Luduş am găsit un tabel cu peste 250 de persoane din Sânger care au vărsat bani pentru construirea localului.
 Tot in această perioadă Consistoriul metropolitan anunţa protopopiatul din Luduş despre faptul ca la Sânger "din 88 prunci obligaţi a umbla zilnic la şcoala au umblat întru adevăr la şcoală numai 52, iar 36 au fost dispensaţi", adica lăsaţi repetenţi. In continuare se arata "Fireşte că dacă sala de propunere nu poate sa cuprindă mai mulţi de 48, senatul a cercat sa dispenseze cât mai mulţi. Nu cerce deci senatul şcolastic a scăpa de cârpituri de ale edificiului şcoalei să scape de datorinţa de a ridica o sala de propunere care să aibă măsurile prescrise pentru o şcoala cu 80 de şcolari, ci apuce-se cu de a dânsul de ridicarea unei atari săli". Această adresă vrea să atragă atenţia că nu este o soluţie ca elevii să fie lăsaţi repetenţi pe motiv că nu încap în sala de curs, ci ar fi mai bine ca să se ridice o sală de clasă nouă.  Trebuie menţionat faptul că această perioadă grea pentru şcoală a fost cea în care învăţătorul Maxim Olteanu a fost destituit şi reintegrat în învăţământ de mai multe de către inspectoratul şcolar deoarece a neglijat instruirea elevilor în limba maghiară.  In 18 ian.1919 Ministrul Cultelor si Instrucţiunii Publice din Romania Mare acordă invăţătorului Maxim Olteanu un ajutor de stat anual de 400 de coroane pentru intregirea salariului fundamental.
             In 1910 sunt consemnati un numar de peste 100 de elevi "cotidieni", adica frecventau zilnic si 40 de elevi la scoala de repetiţie.
 Sematismul din 1911, menţionează că şcoala era frecventată de un număr de 106 elevi şi eleve, la şcoala de repetiţie fiind 43 feciori si fetite. Votatia (salariul) docentelui era de 600 de coroane pe an. In localitate era şi şcoala confesională de confesiune romano-catolică.
 In anul 1911 şcoala se mută în local nou. Localul s-a construit în urma ameninţărilor pe care le dădeau autorităţile vremii care voiau cu orice preţ să închidă şcolile de limbă română şi pentru aceasta impuneau condiţii drastice şcolilor confesionale româneşti.
     Intre  cele două războaie au fost consemnaţi  elevi mulţi la şcoală, ex. în anul 1932 erau 242 elevi. După unire, învăţământul a fost subvenţionat integral de către stat, dar ca spaţii de învăţamânt au rămas tot acelea dinainte de primul război mondial. După al doilea război mondial elevii învăţau într-un vechi castel al grofului din sat. Abia în 1962 s-au construit primele două sali de clasă într-o cladire nouă, apoi alte trei săli în 1965 şi încă patru săli în 1972. Sălile de clasă construite începând cu anul 1962 formează localul de şcoală actual iar in vechiul local din 1911 este gradinita.
            In prezent scoala functioneaza cu un numar de noua sali de clasa, unele sali fiind amenajate ca laboratoare sau cabinete pe specialitati, un laborator modern pentru predarea lectiilor in platforma AEL, un cabinet dotat cu calculatoare legate la reteaua internet. Conform unor decizii ale Inspectoratului scolar Scoala Generala Cipaieni a fost comasata cu Scoala Generala SangerDIRECTORI

Glasu Rodica
Szanto Rozalia
Glasu Rodica
Oprea Dumitru
Marian Maria
Luca Ecaterina
Popa Ioan
Turdeanu Irina
Negrusa Iustinian
Covaciu Aurel
Olaru Ioan
Vasilache Ioan
Giurgea Dumitru

Cadre didactice

Invăţători

 • Mihai Simion, invatator, aproximatix inainte şi după 1850.


 • Basiliu Hadareanu, invatator, aproximatix înainte şi după 1876


 • Maxim Olteanu - invăţător la sfârşitul sec. XIX- începutul sec. XX. 

La reuniunea învăţătorilor din zona Ludus, din 1904, a susţinut o dizertaţie cu titlul "Mijloacele prin cari s-ar putea promova bunastarea materială şi morală a poporului nostru".  In 1907 este destituit din învăţământ din cauză că "neglejă instruirea elevilor săi în limba maghiară" dupa cum scrie in procesul verbal . Este destituit şi reprimit  în învăţământ de mai multe ori pentru că nu a predat în şcoală, potrivit cerinţelor legii, în limba maghiară. In 1919 este reprimit în rândul cadrelor didactice, iar ministrul învaţămului de atunci îi aprobă un salariu compensator.

 • Giurgea Ana - invatatoare 

- născută în anul 1905, soţia învăţatorului şi preotului ortodox Giurgea Dumitru, a venit în Sânger ca învăţătoare după ce a trecut alături de soţul ei pe la şcolile din Lupşa, jud. Alba şi Pădureni, jud. Cluj. Funcţionează la şcoală până la pensionare.
 • Suciu Florina Otilia- profesor ciclul primar
 • Halmaciu Sanda- profesor ciclul primar
 • Tandea Simona -profesor ciclul primar
 • Luca Camelia -profesor ciclul primar


 • OLAR IOAN -profesor limba si literatura romana


Nascut la 20 nov. 1937 in com. Sanger,jud. Mures, fiul lui Ioan si Rozalia, al treilea fiu din cei sapte copii ai familiei;
In perioada 1944-1949 a frecventat cursurile scolii din Sanger clasele I-V;
1950-1952-clasele sase si sapte-la scoala gen. Ludus;
1952-1955-Scoala medie, Liceul Papiu Ilarian Tg. Mures;
1955-1957-Profesor suplinitor la Sc. gen. Sanger, director de Camin Cultural;
1957-1963 - Student la Facultatea de istorie, filologie si filozofie a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, sectia fara frecvanta;
1957-1959 - satisfacut stagiul militar concomitent cu studiile universitare, anii I si II;
Oct. 1959-sept. 1960 - profesor de limba si literatura romana la Scoala Generala Sanger;
1 sept. 1960-1 sept. 1965 - profesor director la Scoala Generala Sanger - in aceasta perioada s-au construit cinci sali de clasa in centrul comunei, mutandu-se scoala in local nou;
iulie 1965 - obtine gradul didactic DEFINITIV
1 sept. 1965- 1 oct. 1966 - inspector metodist la Inspectoratul scola raional Ludus;
1 oct. 1966 - 1 martie 1968 - inspector sef adjunct la Inspectoratului raional Ludus si Presedinte al Organizatiei pionierilor;
1 martie 1968 - 1 sept 1970 -profesor de limba romana si diriginte la Liceul nr. 1 Ludus;
1 sept. 1970 - 1 sept. 1973 - profesor, director adjunc la Liceul de cultura generala Ludus;
1968-1973 - Metodist al Inspectoratului Scolar judetean Mures si responsabilul Cercului pedagogic al profesorilor de limba romana din zona Ludus;
1972 - obtine gradul didactic II
1 sept. 1973 - 1 dec. 1999 - profesor, director la Casa de copii scolari si prescolari Ludus, perioada in care a primit pentru crestere si educare un numar total de 1665 copii din judetele Mures, Brasov, Buzau, Botosani;
1978 - a primit titlul de "Profesor evidentiat"
1980 - 1999 - metodist coordonator al activitatii metodice din Casele de copii din jud. Mures;
1992 - 1999 -vicepresedinte al Organizatiei MAEN orfelinat (fundatia M.O.M.) si a participat la un schimb de experienta in Franta - sept. 1993;
a participat la mai multe conferinte si consfatuiri cu participare interna si externa pe linia perfectionarii activitatilor din casele de copii
Din 1 dec. 1999 - pensionat la limita de varsta.


 • OLAR ELENA - invatatoare


Nascuta la 20 feb. 1937 la Ocna Dejului, jud. Cluj;
Fiica lui Ion si Maria, al saptelea copil din cei 8 ai familiei;
1943 - 1950 - eleva la Scoala Generala cls I-IV Ocna-Dej;
1950-1954 - eleva la Scoala Pedagogica Gherla;
1 sept 1954 este repartizata la Scoala Generala Sanger;
In perioada cat a fost invatatoare la Sanger a obtinut gradele didactice definitiv si II;
1 sept. 1967 - 1 sept 1990 - invatatoare la Scoala Generala nr. 2 Ludus, perioada in care a lucrat si ca metodista pe langa Inspectoratul scolar al judetului Mures, efectuand inspectii de definitivat si gradul II pentru invatatorii din zona;
A obtinut distinctia de "Invatator fruntas" in anul 1967;
In prezent este pensionara si locuieste in Tg. Mures.


 • SERBAN EMIL -invatator
        S-a născut în satul Balda, jud. Mureş în 15 septembrie 1949, ziua de naştere, prima zi de an şcolar, fiind predestinată parcă unei cariere didactice. Părinţii, Florea a fost muncitor la intreprinderea de foraj gaz-metan şi Florentina, a fost casnică. A făcut parte dintr-o familie cu 8 copii, toţi doritori de a învăţa, astfel că trei au fost profesori şi doi ingineri.
Clasele primare le-a făcut în satul natal, având ca învăţătoare pe Florescu Maria, care apoi a fost şi modelul pe care l-a urmat în toată cariera didactică. Şcoala elementară a terminat-o tot în satul natal având ca profesori numai oameni dedicaţi profesiei de dascăl. După absolvirea şcolii din sat dă examen de admitere la Liceul pedagogic din Cluj-Napoca. Şi aici a avut ca exemple de dascăli cu dragoste de meserie, de la care a învăţat ce trebuie să facă un învăţător la clasă şi cum să facă să sădească elevilor dragostea de învăţătură. La absolvirea liceului pedagogic este repartizat la Şcoala Generală Sânger, judeţul Mureş. In anul 1973 susţine examenul de definitivare în învăţământ şi hotărăşte să ramână la aceeaşi şcoală unde şi-a început cariera. In anul 1974 se căsătoreşte cu Maria, iar în 1975 i se nasc cele două fete gemene Emilia şi Florina. Urmează susţinerea examenului pentru obţinerea gradului didactic II în anul 1978. Concomitent cu activitatea la clasă se implică şi în activitatea culturală a căminului cultural ca director al căminului cultural prin constituirea unor formaţiie de teatru, cor şi recitări la care participau tinerii din sat. Cu aceste formaţii a participat la toate manifestările cultural zonale şi chiar judeţene. Incepând cu primii ani de învăţământ se ocupă foarte mult de educarea pentru viaţă a elevilor, astfel că înfiinţează mai multe cercuri pioniereşti cu profil tehnic: construcţii radio, aparate electronice, radiogoniometrie pentru pionieri. A participat cu membrii acestor cercuri la toate concursurile organizate pe judeţ ajungând ca de mai multe ori să reprezinte judeţul la fazele naţionale de construcţii electronice, radiogoniometrie. A fost recompensat de către Consiliul naţional al pionierilor cu două premii întâi pe ţară pentru activitatea deosebită desfăşurată la cercurile cu care a participat la concursuri. Este posesorul şi păstrătorul a peste 50 de diplome câştigate cu elevii din sat la diferite concursuri judeţene şi naţionale. Din păcate după 1989 nu au mai rămas nimic din activităţile anterioare. După 1989 face rost de calculatoare şi începe să înveţe ca autodidact modul de operare a diferitelor sisteme. Atrage şi elevii în învăţarea operării pe calculator astfel în scurt timp reuşeşte să aplice la clasă o serie de programe de calculator de învăţare a matematicii pentru clasele primare. Se înscrie pentru examenul de obţinere a gradului didactic I cu o temă-noutate pentru acele vremuri ,,Folosirea calculatorului în predarea matematicii la clasele I-IV”, reuşind să scrie programe de învăţare a matematicii pentru toate lecţiile ciclului primar, rezultatul fiind faptul că foarte mulţi dintre elevi au continuat apoi să se orienteze în alegerea carierei pe domeniul matematicii şi a informaticii.
           Fiind un bun cunoscător al viorii a predat foarte mulţi ani şi muzica la ciclul gimnazial, învăţând elevii să cânte vocal, să cunoască frumuseţea muzicii, iar toţi elevii claselor sale au învăţat să cânte la orgă. A fost preocupat şi este şi în prezent de cunoaşterea istoriei şi a  tradiţiilor satului Sanger. Pentru aceasta, lucrarea de licenţă la absolvirea facultăţii a avut ca temă ,,Cunoaşterea istoriei locale cu ajutorul internetului”. A fost preocupat să adune de prin sat vechile obiceiuri de crăciun, înregistrând şi punând pe note întregul repertoriu al vestiţilor Corişti din Sânger. In acest moment adună şi transpune pe note  repertoriul de pricesne vechi cântate la biserica ortodoxă din sat. A adunat de asemenea şi un bogat material referitor la cântecele şi obiceiurile copiilor când se joacă, cântece pe care copii de astăzi nu le mai ştiu.
          Iese la pensie după 44 de ani munciţi fără întrerupere la aceeaşi unitate, deţinând câteva recorduri personale: este cadrul didactic cu cea mai mare vechime la Şcoala Sânger, este primul învăţător cu gradul didactic I de la această şcoală şi primul profesor pentru ciclul primar cu gradul didactic I de la această şcoală, recorduri care cu greu vor putea fi doborâte de alţi colegi.

In prezent, ca pensionar, se ocupă de apicultură, gradinărit, cântăreţ la biserică… şi se bucură alături de soţie, fiice şi nepoţi de toate cele ce bunul Dumnezeu i le-a dat şi i le va da…


 • PACURAR GHEORGHE - profesor limba si literatura romana

     Este nascut in satul Dileul Vechi, com Ogra, jud. Mures la 17 februarie 1941 din parintii Ilarie si Maria, fiind al saptelea copil din cei noua ai familiei.
     Scoala primara o face in satul natal (1948-1952), gimnaziul la Cipau (1952-1955), liceul la Liceul "Alexandru Papiu Ilarian" la Tg. Mures (1955-1959, apoi Scoala tehnica comerciala din Tg. Mures (1959-1961).
     Urmeaza apoi un an cursurile Institutului Pedagogic din Tg. Mures, apoi se transfera la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca unde urmeaza facultatea de filologie, specialitatea limba si literatura romana (1964-1968).
     Dupa obtinerea licentei, in 1968, este repartizat ca profesor de limba romana la Scoala generala Sanger unde lucreaza in perioada 1968-1978. Urmeaza apoi o perioada in care lucreaza la mai multe scoli din Tg. Mures.A fost director la diferite scoli din judet, metodist al inspectoratului scolar Mures, responsabil al cercului profesorilor de limba romana, inspector de specialitate la inspectoratul scolar.
     A obtinut toate gradele didactice: definitiv (1971) gradul II (1976), gradul I (1983. Deasemenea a fost distins de catre Ministerul invatamantului cu Diploma de excelenta "pentru contributia adusa invatamantului muresean" (2005). A participat cu elevii pe care-i pregatea la diferite concursuri scolare, olimpiade scolare, etc.
     Pe langa activitatea didactica semnalam si activitatea creatoare, de poet cu o sensibilitate deosebita, comentator avizat al poeziei. A publicat articole, recenzii, cronici literare in revistele literare din tara.
     I-au aparut urmatoarele volume de versuri:
          - Floarea singuratica ((1990)
          - La noi, in Ardeal (1992)
          - Cantecul reintregirii (1995)
          - Tandari de stele (1998)
          - Abisuri sufletesti (2000)
          - Sclipiri amagitoare (2003)
          - Sub geana amurgului (2006)
          - Linistea din adancuri (2009)
     A obtinut premii pentru poezie: premiul cenaclului literar "Liviu Rebreanu", premiul revistei "Vatra", premiul revistei "Tarnava", etc.
     Omul, dascalul, poetul, ca un singur tot, o viata de om dedicata luminarii mintilor invataceilor sai, creatiei si sensibilitatii, poeziei, caci asa cum spunea intr-o poezie "Am picurat in suflet/ Toata simtirea/ Din roua diminetii."


 • MOLITORISZ ZOLTAN – invatator, sectia maghiara


Este nascut in 4 feb. 1931 in orasul Turda din parintii Iosif si Ana.
Urmeaza scoala primara la Turda apoi la Cluj, in continuare la Lunca Mures unde s-a mutat mama sa, tatal fiind decedat.
Intra la Scoala normala de invatatori de la Aiud, sectia maghiara, pe care o absolva in anul 1951. La repartizare in invatamant este trimis in loc. Sascut in Moldova, dar dupa scurt timp revine si este incadrat la scoala Sanpaul, jud. Mures.Dupa 4 luni este incorporat in armata la marina la Tulcea. Revine in invatamant in 1952 fiind incadrat pentru scurt timp la scolile din Iernut si Bogata, jud. Mures.
La 10 ian. 1953 a fost numit la Scoala Generala Sanger, sectia cu predare in limba maghiara predand la  simultane pana in 1983 cand din lipsa de elevi de limba maghiara este trecut ca invatator la clasele de limba romana iar mai tarziu ca professor de muzica si educatie fizica.
Este pensionat in anul 1993 dupa 42 de ani de activitate la catedra.
In perioada cat a functionat ca invatator a cautat sa se perfectioneze continuu obtinand gradul didactic II in anul 1970 cu lucrarea “Predarea matematicii la clasele simultane”. O lunga perioada a fost responsabilul cercului pedagogic claselor simultane de limba maghiara, cat si inspector metodist pentru cadrele care sustineau examenul de definitivat.
In perioada anilor ’50 a activat cu multa pasiune la campania de alfabetizare din satul Sanger, a indeplinit mult timp functia de presedinte al sindicatului pe scoala si pe comuna, a fost responsabilul cinematografului din sat in perioada cand nu existau televizoare. Pentru activitatea depusa in cadrul actiunii de colectivizare a primit o medalie. In cadrul scolii a tinut in fata colegilor multe lectii demonstrative, referate la cercul pedagogic si comisia metodica.
A fost activ in a atrage elevii pentru a participa la activitati culturale, sportive, excursii in imprejurimi si in tara pentru a cunoaste indeaproape tara.
Multi ani a fost deputat in cadrul Sfatului popular si apoi Consiliul popular Sanger.
In anul 1957 se casatoreste cu invatatoarea Vlad Aurelia avand impreuna doi fii: Zoltan inginer, apoi recalificat profesor de limba si literatura romana si Iosif, politist in Tg. Mures.
Se mai lauda si cu trei nepoti, toti studenti la Universitatea clujeana.


 • MOLITORISZ AURELIA – invatatoare


Este nascuta in 27 iulie 1935 in loc. Teius, jud. Alba din parintii Vlad Ioan si Eugenia, tarani mijlocasi, tatal fiind invalid din al doilea razboi mondial. Au fost doi copii in familie care au ramas orfani de mama in 1947.
A inceput sa invete la Scoala din satul natal, Teius, apoi se inscrie la Scoala pedagogica de fete din Blaj pe care o termina in 1955.
La absolvire a fost repartizata la Sanger la Scoala cu clasele I-IV de pe Vale, scoala nou infiintata. Ca invatator tanar intr-o scoala noua a intampinat foarte multe greutati peste care a cautat sa le depaseasca. Aici a functionat un an apoi a fost transferata la scoala de centru din Sanger unde pe langa activitatea la clasa a indeplinit si functia de commandant al unitatii de pionieri. In aceasta perioada a organizat cu elevii diferite activitati culturale si sportive, participand la diferite concursuri organizate la nivel superior.
In anul 1957 se casatoreste cu invatatorul Molitorisz Zoltan, isi construiesc impreuna o casa in sat si hotatasc sa ramana in continuare la aceasta scoala.
A functionat la scoala din Sanger pana in anul 1992 cand s-a pensiona pentru limita de varsta avand o vechime de 37 de ani, toti la scoala Sanger.
Dupa ce sustine examenul de atestare in invatamant se inscrie la gradul definiv in anul 1965.
 A organizat cu elevii din sat serbari scolare, excursii, concursuri pe diferite teme. Multi ani a fost responsabila a comisiei metodice a invatatorilor din scoala, a tinut lectii demonstrative pentru invatatorii din sat si cu ocazia cercurilor pedagogice si pentru cei din zona. A condos foarte multi ani un cerc de femei care coseau costume populare astfel ca a ajuns sa participe chiar si la Bucuresti, la Muzeul satului, cu cusaturi si demonstratii in direct.
Nu uita niciodata cum a facut alfabetizarea oamenilor din sat la lumina felinarului pentru ca nu exista lumina electrica.
A fost multe legislature deputat in cadrul Consiliului popular Sanger si presedinta a Comisiei de impaciuire in comuna.
Pentru activitatea depusa a fost decorate in doua randuri cu medalii.
S-a legat de oamenii satului si a ramas aici de 55 de ani. • TURDEAN IRINA - profesoara biologie

Este nascuta in loc Luna de jos, com. Dabaca, jud. Cluj din parintii Macarie si Maria, in 16 aprilie 1942.
Clasele I-VII le-a facut in satul natal, apoi a urmat sectia reala a liceului "Ana Ipatescu" din Gherla.
Dupa absolvirea liceului a fost angajata la Scoala Sanger ca profesor suplinitor.
In anul 1965 se inscrie la Facultatea de Stiinte biologice si agricole la  Institutul pedagogic de 3 ani din Cluj fiind calificata ca profesoara de biologie. In anul 1970 obtine gradul Definitiv in invatamant iar in 1972 a sustinut examenul pentru obtinerea gradului didactic II.
In perioada 1982-1984 a fost directoare a scolii, in care calitate s-a ocupat de desfasurarea in conditii optime a procesului de invatamant.
A iesit la pensie in anul 2006 dupa  41 de ani lucrati la scoala din Sanger.
In timpul cat a lucrat la scoala pe langa activitatea profesionala a desfasurat activitati diverse: astfel a pregatit permanent echipajul Sanitarii priceputi cu care a participat la fiecare editie de concurs; a pregatit activitati culturale cu elevii si tineretul din sat prezentand spectacole apreciate de public in cadrul Caminului cultural. A desfasurat o bogata activitate in cadrul Comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice din zona Ludus. A organizat excursii cu elevii in toate zonele din tara, vizitand cu acest prilej toate locurile frumoase din tara.
In anul 1974 s-a casatorit cu Turdean Horatiu Sabin, revizor de gestiuni cu care are o fata Harieta Irina, absolventa de stiinte juridice . • NEGRUSA IUSTIAN - prof. istorie-geografie

Este nascut in loc. Delureni, com Sopteriu, jud. Bistrita Nasaud.
A terminat Scoala Normala de invatatori din Cluj, a lucrat ca invatator in satul natal.
Intre timp a urmat cursurile Facultatii de Istorie din Cluj, iar la absolvire a fost repartizat la Scoala Sanger.
In perioada 1974 - 1976 a fost directorul acestei scoli.
 • NEGRUSA ECATERINA - invatatoare

Este nascuta in loc. Valea Stanciului in anul 1942.
Dupa terminarea liceului primeste post de profesoara in loc. Delureni unde se casatoreste.
Urmeaza cursurile Institutului Pedagogic din Cluj, devenind invatatoare.
Este repartizata la Sanger in anul 1964 unde lucreaza pana la pensionare.
 • OPREA DUMITRU - profesor chimie-fizica

Este nascut in loc. Ungheni, jud. Mures.
A fost repartizat in Sanger in anul 1969 ca profesor dupa absolvirea Facultatii de chimie .
A fost preocupat de constructii aeromodele si navomodele.
Din 1990 a fost si director.

 • COVACIU AUREL - prof. limba si literatura romana

Este nascut in loc Chirileu.
Dupa absolvirea liceului a fost angajat ca profesor suplinitor la scoala noastra.
A urmat cursurile Facultatii de litere din Cluj si a fost numit la Scoala Sanger.
A fost director al scolii pana in anul 1974 cand a fost transferat la Casa de copii Ludus.


 • COVACIU ANA - prof suplinitoare matematica

Nascuta Nan in loc. Petrilaca, com Cuci, jud. Mures
A lucrat ca profesoara de matematica • VASILACHE IOAN -prof matematica

 • LUCA ECATERINA - prof limba franceza

Este nascuta in loc. Tileagd, jud. Bihor.
A absolvit facultatea de litere Cluj.
A fost repartizata in satul Chimitelnic.
S-a transferat la Sanger ca profesoara de limba franceza
O lunga perioada de timp a fost directoare a scolii
A lucrat la scoala pana la pensionare • JENEI FRANCISC - invatator


 • CSAKANY IOZSEF - prof geografieEste nascut in orasul Sf. Gheorghe, jud Covasna.
A absolvit Universitatea in specialitatea profesor geografie.
A fost preocupat de a da elevilor cunostinte si priceperi diverse: stia lucra in lemn, pirogravura, sculptura.
A fost transferat la Scoala Generala nr. 2 Ludus • MARIAN MARIA - prof istorie-geografie

Este nascuta in loc. Delureni, jud. Bistrita Nasaud
A terminat facultatea de istorie-geografie din Timisoara
A lucrat cativa ani si la Scoala din Chimitelnic
Lucreaza in Sanger din anul 1974.

 • DOBOZI VERONICA - invatatoare

Nascuta in satul Balda, com Sarmasu.
A terminat Scoala Normala de invatatori.
Dupa un stagiu pe la scoli din jud. Brasov se stabileste in Sanger.
Lucreaza la scoala pana la pensionare. • VAMOS ELISABETA - invatatoare

Casatorita Achim, ulterior Zeic

Nascuta la data de 24 noiembrie 1946.
Urmeaza scoala generala la Ludus, apoi da examen la Scoala Pedagogica Aiud, in anul 1966 absolvind ca invatatoare.
Este numita la Scoala cu clasele I-IV din satul Bujor, com Mihes, dupa un an se transfera la Scoala Generala Gornesti, urmeaza apoi Scoala Generala Cuci.
In 1970 este transferata la Scoala Generala Sanger
Aici functioneaza ca invatattoare pana in anul 1977, conducand doua serii de elevi
In 1977 este transferata la Scoala Generala din satul Istihaza, com Atintis iar dupa un timp la Scoala primara din satul Avramesti, orasul Ludus de unde se pensioneaza in anul 2000. • LECHINTA LUCRETIA - profesoara matematica

Este nascuta in Sanger in anul 1952.
A absolvit facultatea de matematica.
Prima repartizare a fost in Moldova.
 Vine in sat in anul 1980 unde preda matematica
profesoara de matematica • BARBAT GHEORGHE - profesor biologie

Nascut in loc. Sercaia, jud. Brasov
A absolvit facultatea de biologie
Repartizat in Sanger in anul 1971 ca prof. de biologie
In prezent este lector la Facultatea de medicina Tg. Mures
 • TURDEAN L. SABIN - invatator Nascut in Sanger din parintii Laurian si Oana
Dupa terminarea liceului din Ludus urmeaza cursurile Institututlui pedagogic de 2 ani de invatatori din Cluj-Napoca
Este repartizat la Scoala cu clasele I-IV Vale, sat apartinator de com Sanger.
Se transfera la Scoala Generala I. Vladutiu din Ludus.
 • BURUS VALER - profesor matematica

Este nascut in loc. Stanceni
A absolvit facultatea de matematica
Repartizat la Sanger in anul 1970
In prezent este angajat la Centrul judetean de statistica Mures • FODOR IBOLYA - profesoara limba si lit romana

Nascuta in Tg. Mures
A absolvit Facultatea de filologie
Repartizata in Sanger ca profesor de limba romana
 • Luca Alexandru - prof. l. franceza, Sanger
Nascut la 22 decembrie 1946, Sânger, Mures
Urmeaza cursurile Scolii elementare din Sanger, apoi urmeaza cursurile Liceului Teoretic Ludus.
Dupa absolvirea liceului lucreaza ca profesor la Scoala Generala Sanger.
Se inscrie la Universitatea Babes- Bolyai, Facultatea de Filologie, lb.româna- lb. franceza
Solicita repartizarea ca profesor la Scoala  Generala Chimitelnic, 1972-  1974
Este numit  director la Scoala Generala Chimitelnic , 1974 – 1976
In anii 1976-1978 este transferat ca  profesor  la  Liceul Teoretic Ludus, apoi este transferat ca  profesor la Scoala Generala Nr. 2 Ludus -1978 – 2000
Este numit  director adjunct – Scoala Generala Nr. 2 Ludus - 1999 – 2001
Lucreaza o perioada ca profesor – detasat la Liceul Bolyai Farkas Tg. Mures – 2001- 2002, mai tarziu ca
profesor – detasat la Colegiul National « Al.Papiu-Ilarian » Tg.Mures 2001-2003 apoi ca profesor  titular la Colegiul National « Al. Papiu- Ilarian » de la 1.09.2003
Incepand cu anul 2002 este  profesor asociat la Universitatea « Petru Maior » 
Sustine examenele pentru gradele didactice astfel:
- definitivat, 1975
- gradul II, 1980
- gradul I , 1986
- înscris la Doctorat în 2002
Stagii de formare : 
- 1992 Stage de civilisation française- Université d’été - Cluj-Napoca
- 1993 Métthode Orange Sebes
- 1995 Méthode Orange  Alba-Iulia
- 1997 Laval –Franta -Réforme de l’enseignement
- 1998 Approche du texte littéraire -Tg.Mures
- 2000 – 2001 Formatori nationali în Evaluare – Ploiesti – Brasov –Ploiesti
Lucrari publicate : 
- 2000 – Factori dinamizatori ai motivatiei pentru învatarea limbilor moderne, în Tribuna   Invatamântului ;
- 2000 – Une approche communicative de l’ensignement des langues étrangères, în Tribuna Invatamântului ;
Lucrari predate spre publicare : 
- Situatia francezei în Anul International al Limbilor ;
- Cartea de limba franceza în lume ;
- traduceri : Gérard- Philippe Guasch – De sânge si aur ( De sang et  d’or ) - poèmes 2
                   Eduardo Galeano – Teatrul Binelui si al Raului ( Le théâtre du Bien et du Mal) – article de presse
-    recenzie : Richard Bach – Jonathan Livingstone le Goéland
- eseu     : Mitul perfectiunii la Antoine de Saint-Exupéry si Richard  Bach                 
Teme de cercetare :
- Tema tezei de Doctorat « Les éléments chez Antoine de Saint- Exupéry »
- L’expression de la relation casuelle en français et en roumain ;
- L’expression de la possession en français et en roumain ;
- La pronominalisation en français et en roumain ;
Alte activitati : 
- din 1996 vicepresedinte al filialei A.R.P.F.
- metodist al ISJ Mures
- formator national conform Adeverintei nr. 24754/21.01.2002 eliberata de
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII, DIRECTIA GENERALA
PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR,  DIRECTIA
GENERALA PENTRU EDUCATIA CONTINUA, FORMAREA SI
PERFECTIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC
 • Caprian Georgeta – prof ed. Fizica , Fagaras
 • Negrea Gheorghe - prof fizica, Campia Turzii
 • Jeler Maria – matematica, Petrilaca, Mures
 • Radulescu Floare - limba romana, Tg. Mures
 • Luca Lucretia - prof supl , Ludus
 • Turdean S. Sabin Horatiu - prof. supl. Ed fizica, Sanger

 • Sofron Maria
 • Cormos Ioan - prof geografie, Sanger
 • Oprea Elena
 • Dondoneata Maria
 • Turcasu Dumitru
 • Vargau Victoria
 • Nita Marin - prof supl. Fizica
 • Onisor Maria – invatatoare
 • Bogdan Maria
 • Pitea Elvira
 • Siara Adela
 • Rusu Maria
 • Bulata Ilarie
 • Polotca Lazar - prof fizica
 • Damian Augusta
 • Orlateanu Constanta
 • Turdean Laurian - invatator, Sanger
 • Detesan Susana
 • Sima Ioana – educatoare supl., Balda
 • Roates Felicia
 • Goldstein Matilda
 • Roates Octavian
 • Ciupianu Ancuta
 • Cuza Eufrosina inv
 • Botezan Maria prof fizica, Atintis
 • Priboi Tatiana- prof. lb. romana, Craiova
 • Szep Iuliu –prof. Muzica Cluj Napoca
 • Popa Ioan prof. istorie, Ludus
 • Vargau Victoria
 • Andrus Maria - prof. matematica, Papiu Ilarian
 • Sas Emilia - prof. limba engleza, Cluj
 • BULAT ELISABETA 1958 1962 Pe vale

Niciun comentariu: